Електросмог

   Понятието електросмог означава изкуствено създадени електромагнитни полета в околната среда. Всички електрически устройства, проводници, части от електрическата мрежа, клетките на телекомуникационните оператори, кабели за доставка на интернет, рутери и други, създават унищожителни полета от електро-магнитни честоти. Тези полета са с особена форма на съществуване на материята, създавана от движещи се или неподвижни електрични заряди. Това е силово поле, чрез което се осъществяват електромагнитните взаимодействия.

   Продължителният престой в такава патогенна зона предизвиква главоболие, отпадналост, раздразнимост, агресия. Главоболието е първият признак за натрупване на вредните вълни от съвременните технологии. То често се описва като напрежение, сякаш има външно притискане, което е равномерно по цялото протежение на главата. Когато електромагнитното поле обхваща леглото, нарушенията в психо емоционалния тонус се проявяват като трудно заспиване, често събуждане и при по-голямата част от случаите се наблюдава невъзможност за заспиване на тишина.

   Вредното електромагнитно поле на проводник от електрическата мрежа, може да достигне обсег повече от 7-8 метра. А когато вредните вълни са повече от една, интензитета им се увеличава в пъти, което зависи от мощността, сечението и напрежението на проводника, а също така и от  вида на другия излъчвател (телефонен или интернет кабел, рутер, електрически уред или друг вид), материалът, през които преминават и други фактори.

   Има направени много изследвания, които доказват разрушителното действие на електросмога, не само от международното общество за изследване на електросмог IGEF, но и от много други независими учени и институции.

   Учени от БАН са изследвали битови помещения, при които са обхванати повече от 10000 души от различен пол и възраст. Установено е, че повече от 75 % от тези хора са чувствителни към електромагнитното облъчване в жилището си. Показателни са негативните последици върху хора, включително и на деца, изложени на електромагнитно облъчване. Резултатите от статистическата обработка на данните удостоверяват, че повече от 95 % от болните или починалите от злокачествени тумори са били изложени на електромагнитни облъчвания. Средната изложеност на геопатогенното и космическо облъчване на хората е около 10 години. Установено е, че присъствието в  геопатогенните зони е в тясна вързка със стерилитета, ревматизма, артрита, алергиите, кистите и злокачествените тумори, психодепресията и нарушения в подвижността . Доказани са промени в морфологичния състав на кръвта при въздействие на електромагнитно поле.

   Експериментите на проф. д-р Волфганг Льошер от ветеринарния медицински институт в Хановер доказват, че изкуствено създаденото електромагнитно поле причинява рак на млечната жлеза. Резултатите от изследванията му са толкова потресаващи, че предизвикват интереса на учени от САЩ и Швеция, които проверяват твърдението и се убеждават в правотата му.

 
  Друго изследване, което е много показателно за действието на електромагнитните лъчения е проведено в Hjallerup в Дания. Експеримента е направен със зеленчука маруля, които е засаден в две помещения при еднакви условия като температура, светлина, влага и топлина. Общият брой на семената е 12, по 6 в стая. На едната група са включени два рутера, които са работели непрекъснато. След израстването на зеленчука в помещението без електросмог се наблюдава, че другите семена дори не са започнали развитието си.
Експеримента може да бъде лесно проверен в домашни условия от всеки, който се съмнява в унищожителното действие на електросмога.
Изследвания на IGEF може да намерите тук.

   Изкуствените източници на електромагнитно поле условно могат да се разделят на два вида:

   1.Източници с високо ниво на електромагнитно излъчване :
       - въздушни линии за електропредаване
       - транспорт с електрическа тяга: трамваи, тролеи, метро и т.н.
       - транспортни подстанции
       - лифтове
       - телевизионни станции
       - радиостанции
       - основни станции на системи за радио връзка и др.

   2.Източници на относително ниско електромагнитно излъчване:
       - компютри и видео системи
       - битови електроуреди
       - кабелни, спътникови и безжични радиотелефони
       - кабелни линии
       - някои медицински уреди
       - системи за енергоснабдяване на сгради и др.