Геопатогенни зони

  Геопатогенните зони са естествено излъчване на планетата, локализирано в дадени места на повърхността ѝ и представляват високочестотни вълни с дължина в дециметровия диапазон. Те имат своя характерна структура и се отличават от известните в техниката излъчвания. Поради тази причина, все още не могат да бъдат регистрирани достатъчно точно с електронна апаратура. Установено е, че колкото по-болен е човек, толкова повече тези разрушителни вълни се абсорбират от тялото му, защото всички защитни сили са на предела си и няма какво да спре болестотворните лъчения.

   Френският преподавател по електротехника Луи Тюрен - наричан още "Бащата на съвременната радиестезия", успява да докаже, че пребиваването върху геопатогенни зони спомага за причиняването на тежки заболявания като рак, туберкулоза, тифус и други тежки болести.

С помощта на радиестезията, той доказва на света колко са опасни геопатогенните зони, и едва след неговите проучвания се обръща сериозно внимание на тези коварни земни лъчения.

   За геопатогенните зони се е знаело още в дълбока древност. Предците ни не са знаели какво представляват, но са знаели, че са вредни и са можели да определят точното им местонахождение. Наричали ги мъртви зони, защото насажденията, дори да успеят да израснат, не се развивали добре и не били толкова плодородни. Също така са забелязали, че животните реагират негативно на болестотворните вълни.

   Известно е че по-голямата част от децата и някои животни, усещат наличието на вредно-въздействащите зони. Всеизвестен факт е, че кучетата не лягат на места, които имат вредни вълни. За котките не може да се каже същото, защото те престояват за кратък период в тези коварни зони, но пребиваването им за по-дълъг период от време се отразява крайно неблагоприятно. Колкото до децата - те винаги интуитивно намират място, чисто от геопатогенен стрес.

Научно доказано е, че храни поставени върху геопатогенна зона се развалят в пъти по-бързо в сравнение с други такива, поставени на място, чисто от вредни вълни. Освен това, храните  абсорбират болестотворните честоти и с консумирането им  се приема доза геопатогенно натоварване.

   За всички, които се занимават с духовни практики, менталисти, био-енергетици, енерго-лечители и други, които са по-чувствителни към обграждащите ни енергии, е истинско изпитание престоят върху болестотворните зони. За другите, които попадат извън тези категории, облъчването е не по-малко вредно, но те го регистрират доста по-късно, след едно значително натрупване на геопатогенен стрес и съответно изчистването му е по-бавно и по-трудно.


   Темата за вредните наземни и подземни вертикални вълни вече  не е табу и за всеобща радост, големи имена в радиестезията могат публично да споделят своите мнение и опит.Цитати от интервю с арх. Стефан Рашков:

   "- Кои според вас са тези непознати причинители? (Геопатогенните зони)
   - Малко хора знаят, че съвременният човек е вплетен в грозна паяжина от обективно и постоянно действащи и много опасни за здравето му излъчвания. Точно те определят фона, на който протичат жизнените процеси в човешкия организъм. Точно те са, които сриват имунната система и причиняват едни от най-тежките заболявания.

    - Какво представлява тази опасна паяжина?
  - Това са така наричаните  вертикални земни излъчвания на откритите, но малко популярни фън шуй процеси и популярната мрежа на Хартман, която е най-опасната за човека. Опасни за здравето са и подземните кухини и геологическите разломи. Има терени, участъци и райони, в които са концентрирани излъчванията на няколко от горните патогенни фактори, които са известни като геопатогенни зони, а сградите, изградени върху тях, са сгради-убийци. Изключително вредни са и пораженията от земните лъчения от радиация, като например главното електрическото табло във входа на блока, излъчванията на битовите електрически уреди и апарати като телевизори, компютри, микровълнови печки, мобилни телефони и др.

   Обикновеният човек търпеливо понася пораженията на тези коварни, патогенни агенти, които го разболяват и без дори да знае, той преждевременно напуска този свят поради невежеството си да се защити от тях."

   "- Как може да се избегне тази скрита заплаха за здравето на човека?
   -С помощта на радиестезист и детектор.Багетите и махалото са универсалните детектори. Аз например работя с багети. Ефектът се получава при перпендикулярното движение на невидимите стени. При движение през оста на стената, махалото реагира, а багетите веднага се кръстосват и образуват буквата Х."


   Причинители на патогенни зони са:
Подземна течаща вода, Геомрежа на Хартман и Кюри, Разлом, Електросмог, заразени зони, подземни кухини.