Подземни течащи води

   Подземните течащи води генерират вредни вълни, които се проектират на земната повърхност като геопатогенни зони. Не водата създава тези вредни вълни, а движението  ѝ. Тоест ако има застояла замърсена вода под жилището ни, независимо от замърсителя (битов, органичен, индустриален или друг), няма да ни навреди, защото няма да има вертикални вълни (поради липсата на динамика), които да пренесат енергията на замърсителя до повърхността на земята. Изключение правят радиоактивните отпадъци - те имат собствени вертикални вълни. Тук е момента да споменем, че ако има някакви енергийни носители под замърсената вода, например зони от геопатогенните мрежи на Хартман или Кюри, или подземна течаща река (дори на 500 метра дълбочина), те са преносители на вредните  за човека честоти.

   А най-разрушителната геопатогенна зона е замърсената такава. Ако подземна течаща вода, която преминава под дадено жилище е замърсена от индустриален завод, болница или друго предприятие, изхвърлящо отпадъците си в тази река, то човекът пребиваващ в това жилище рано или късно, неминуемо ще заболее  тежко. Замърсяването на водата определя степента, с която тя ще разруши защитните сили на имунната система на всеки жив организъм. Силата на вредните вълни на подземно течащата вода не се определя само по това дали тя е замърсена или не, а и от дълбочината, дебита и мястото на облъчване върху тялото ни. Колкото бързоструйна, повърхностна и пълноводна е една подземна вода, толкова по-силно излъчване създава над повърхността на земята. Най-мощни са вълните на подземните минерални и термални води. Тези излъчвания са толкова мощни, че могат да бъдат регистрирани на 400 метра над повърхността на земната кора. Когато геопатогенните вълни минават през част от тялото е опасно, но когато минават по протежението на цялото тяло, тогава оплакванията са по-силни, диагнозите по-тежки, симптоматиката по-крайна.

   Има един важен фактор за подземна течащата вода, който не трябва да бъде подценяван: ЗАМЪРСЕНАТА такава, която има разклонения, създава резонанс между ръкавите си и цялата зона става неблагоприятна за живот. Размерът на тази зона се определя от дълбочината на водата, а дължината на засегнатия район - от качеството и количеството на замърсителя.

   Триенето на подземна течаща вода в стените на подземните кухини поражда вибрации с определени честоти, които могат да бъдат доловени на повърхността на земята. Тъй като човешкото тяло съдържа голямо количество вода, то лесно влиза в резонанс с честотите на подземно течащата вода. По този начин с помощта на радиестезията може да се локализира с голяма точност енергийната проекция на тези болестотворни вълни.

   Освен пълния пакет от болестотворни вълни, който подземно течащата вода носи, тя може да има огромно влияние върху психиката и психо-емоционалното състояние на човек. Най-честите оплаквания при хора, спящи върху подземно течаща вода са: неспокоен сън, чести събуждания, общо неразположение, сутрешна умора, много често описват състоянието си с думите:  "Ами не знам какво да кажа, просто не се чувствам добре". Оплакванията, създавани от вълните на подземно течащата вода, в повечето случаи са общи отколкото конкретни, за разлика от разломите, електромагнитния смог и геопатогенните мрежи на Хартман и Кюри.

   В много случаи подземно течащата вода влияе върху здравословното състояние без ясна симптоматика и винаги води до тежки, а понякога и фатални диагнози. Няма случай, в който подземно течащите води да са били "победени" от съпротивителните сили на организма, на който и да е човек или животно.

   Още преди много години, мнозина лекари са подозирали, че голям брой от обитателите на някои жилища са боледували или умрели, без да са имали симптомите на познатите болести, но не са могли да докажат, че жилищата им са свързани с тежката диагноза.

   През 30-те години на миналия век Луи Тюрен забелязва, че в местна болница има твърде много онкоболни. Той започва изследване на жилищата им, и след радиестезичното измерване се установява, че приблизително 80% от болните спят върху подземно течаща вода. След този експеримент във Франция са проведени множество проучвания и в Германия, Япония, Китай и други страни, които доказват пряката връзка между тежките болести и геопатогенните зони. Луи Тюрен поставя началото на изследването на вредите, причинени от подземно течащите води и геопатогенните зони. До момента няма направен експеримент или проучване, което да подлага на съмнение първоначалните резултати на френския радиестезист.

   В Германия, Франция, Япония, Китай и много други държави, не се започва строеж на сграда, преди измерване на терена за геопатогенни зони, и по-специално подземни течащи води.