Разломи

   Разломът е пукнатина в земната кора, получена от освобождаване на енергия от Земята или от движението на големи земни маси. Има различни видове разломи: разседи, възседи, отседи, но вертикалните вредни вълни, които се създават в тях са идентични, независимо от вида на разлома. Въздушните маси, които изпълват земните кухини създават вибрации, които се проектират на повърхността като геопатогенни зони. Интензитета на вредните вълни се определя от размера (дълбочината и широчината), на какво разстояние от земната повърхност се намира разлома, наслояване с друга геопатогенна зона и много други фактори. Болестотворните честоти могат да достигнат до над 500 метра височина над земната кора.

   Наподобяващо на отрицателно заредена зона от мрежите на Хартман и Кюри, разлома изсмуква жизнената енергия на човека, животните и растенията. При по-дълъг престой върху геопатогенна зона, причинена от подземна кухина, налице се проявяват следните симптоми: главоболие, хронична умора, световъртеж, апатия, депресия, общо неразположение, смущения в съня, отпадналост, намаляване на работоспособността, сънливост и др.

   Направени са проучвания, които доказват, че разломите могат да бъдат косвена причина за тежки заболявания като рак, туберкулоза, сърдечно-съдови и други заболявания.

   Долупосочените данни са извадка от автореферата на Стоян Бранко Велкоски от българска академия на науките - институт за космически и слънчево-земни изследвания.

   Изследванията обхващащи домовете на около 10 000 души от жилищни сгради и индивидуални обекти показват, че в повечето случаи на фамилни трагедии, например където дядото, бащата и синът са заболели или са умрели от рак, официалната медицина остава без думи или причината най-често се търси в генетичната предразположеност или стреса. Резултатите от изследванията на жилищата им посочват, че тъкмо тези обекти, особено спалните на болните или умрелите, са били в геопатогенно поле. Наблюдавани са състоянията на останалите членове от същите семейства, които са се преместили от обекта на изследване много по-рано. Въпреки, че лицата са били от същото семейство, но са живеели в безопасна зона, те са били в добро здраве и са достигали дълбока старост. Резултатите от нашите изследвания допълват съвременната медицинска теория за пряката връзка между геопатогенните зони и тежките заболявания като рака.


   Друго изследване е направено върху жилищни сгради, където обезопасяването от геопатогенни зони е извършено само върху едната половина от сданията (по вертикалната им ос) и са получени следните наблюдения:
  От обезопасената част на сградите е имало от два до пет смъртни случаи от старост или злополука, но не е имало ракови заболявания. На другата вертикала, която е в зоната на посочените полета е имало десетина смъртни случаи от малигнени и сърдечно-съдови заболявания. Наблюдавайки успоредно двете вертикали, където живущите не са фамилно, тоест генетично свързани, се забелязва видима разлика в здравословното им състояние. Изследвани са много такива обекти и са получени почти еднакви резултати. Те оспорват тезата, че малигнените прояви при хората са резултат само на генетичния фактор. Напротив, тези изследвания потвърждават новата теза, че голям процент на болни от злокачествени заболявания, са били изложени на усилени електромагнитни полета. Това ни дава основание да смятаме, че тези полета са един от сериозните причинители за поява на малигнени заболявания.

   Извършени са изследвания и със селскостопански животни. Кравите в краварниците, които са били изложени на геопатогенни лъчения, по-често са боледували и са умирали от туморни заболявания. За това свидетелстват резултатите от научния проект на фермата Трубарево. Също така, тези изследвания показват, че причина за проява на малигнените заболявания не са само генетичната предразположеност, психологичен стрес или храната, въпреки че последните две могат много сериозно да въздействат върху здравето. Обработени са данните на геопатогенните зони причинени от разломи и е доказана пряката им зависимост със сеизмичните, тектоничните, термалните, хидрогеоложките и останалите явления и промени. Отбелязва се, че електромагнитните полета предизвикват един вид стрес на ниво клетка, което води до вече известните последици. Всяко нарушаване на константното електромагнитно земно поле, представлява опасност за всички живи същества, включително и за човека. Наблюдавайки последиците от наличието на геопатогенни зони, космически и технически облъчвания (електромагнитен смог), е проведено изследване, което неминуемо доказва нуждата от неутрализирането им. За тази цел са предприети повече научно-изследователски проекти, за получаване на по-обширна информация относно сериозната опасност и защитата от нея. Затова, синхронните космически и наземни експерименти дадоха много важни резултати за изследването и за определяне на местата с геопатогенни полета.