Електросмог

   Понятието електросмог означава изкуствено създадени електромагнитни полета в околната среда. Всички електрически устройства, проводници, части от електрическата мрежа, клетките на телекомуникационните оператори, кабели за доставка на интернет, рутери и други, създават унищожителни полета от електро-магнитни честоти.

   Продължителният престой в такава патогенна зона предизвиква главоболие, отпадналост, раздразнимост, агресия. Главоболието е първият признак за натрупване на вредните вълни от съвременните технологии. То често се описва като напрежение, сякаш има външно притискане, което е равномерно по цялото протежение на главата. Когато електромагнитното поле обхваща леглото, нарушенията в психо емоционалния тонус се проявяват като трудно заспиване, често събуждане и при по-голямата част от случаите се наблюдава невъзможност за заспиване на тишина.

   Учени от БАН са изследвали битови помещения, при които са обхванати повече от 10000 души от различен пол и възраст. Установено е, че повече от 75 % от тези хора са чувствителни към електромагнитното облъчване в жилището си. Показателни са негативните последици върху хора, включително и на деца, изложени на електромагнитно облъчване. Резултатите от статистическата обработка на данните удостоверяват, че повече от 95 % от болните или починалите от злокачествени тумори са били изложени на електромагнитни облъчвания.

 
   Още изследвания и допълнителна информация за електро-магнитните полета може да намерите тук.