Геопатогенни зони

   Думата "Геопатогенен" идва от "Гео" - земя и "Патоген" -предизвикващ страдание.

Геопатогенните излъчвания са естествени за природата, но вредни за всички живи същества.

    Причината, поради която геопатогенните зони понижават защитните сили на организма, е че вибрациите, които се създават от тези зони са с твърде висок интензитет и няма синхронност с организма на живите същества.

    Синхронността в този случай може да бъде сравнена с музиката и по-точно, ако си представим, как се чувстваме, когато слушаме твърде силна музика, която не ни харесва, която не е в резонанс с нас, ще може да се доближим до усещането на организма, който е поставен в геопатогенна зона.

    Болестотворните вълни идващи дълбоко от недрата на Земята причиняват редица неразположения в организма като: хронична умора, стрес, безсъние, апатия, депресия, чести събуждания, кошмaрни сънища, в някои случаи агресия и други.

Повече информация за геопатогенните зони може да намерите тук