Геопатогенни мрежи

   Геомагнитните мрежи са магнитни линии, които минават дълбоко под земната повърхност. Пресечните им места образуват геопатогенни зони, които представляват плътни енергийни стълбове, идващи дълбоко от земните недра и излизат високо над атмосферата. Този вид геопатогенни зони имат висок интензитет на магнитно поле, концентрирано на малка квадратура и точно поради тази причина оказват силно негативно въздействие върху здравословното състояние на човек.

    Геопатогенните зони имат поляризация, която е отрицателна и положителна.

Продължителният престой върху тези зони оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на всички живи организми, което се изразява както следва:

  - геомагнитна мрежа с положителен заряд преенергизира тялото и го превъзбужда в следствие, на което човек трудно заспива, събужда се често, усеща се изнервен често стигащ до агресия изразяваща се най-често с трудно стоене на едно място за повече от няколко минути, както и кошмарни сънища.

   -  геомагнитна мрежа с отрицателен заряд отнема от естествения магнетизъм на човек и предизвиква апатия често стигаща до депресия изразяваща се най-често с нежелание за извършване на ежедневни занимания или задължения, чест недостиг на сън с невъзможност за продължаване на съня след първоначалното събуждане.

Повече информация за геомагнитните мрежи може да намерите тук