Международно общество за изследване на електросмог

IGEF

   1.Целта на това проучване е да се даде медицинска и социална прогноза за пациентите с възприета "електрическа чувствителност". През 1980-1998, 350 пациенти с електрическa чувствителност са регистрирани в Университетската болница на Северна Швеция в Умеа. Тези, които имат свръхчувствителност към електрoмагнитно напрежение са имали множество симптоми, предизвикани от излагане на различни електрически среди. Тези пациенти, които са били с кожни симптоми (предимно в областта на лицето) са пряко свързани с използването на компютри и по-специално електромагнитното излъчнване на мониторите им, телевизионни екрани или флуоресцентни светлинни тръби "(масово разпространенити осветителни тела в офисите в България)".

   Въпросник относно гражданско състояние, текущ здравен статус, грижа, лечение, други предприети мерки, последици от проблема, предизвикващи фактори и настоящата работа е изпратен на всички пациенти. Върнатите отговори са били около 73%. От 50 отговорили със свръхчувствителност към електромагнитни лъчения - 38% са мъже и 62% жени. От 200-те пациенти с кожни симптоми, свързани с употребата на компютърни монитори, 21,5% са мъже и 78,5% жени.

   Красноречивите резултати доказват, че пациентите от женски пол са регистрирали болестотворните електромагнитни лъчения като заплаха за здравословното им съсътояние и са потърсили помощ, включително от алтернативната медицина и специализирани грижи. По-голяма част от пациентите със свръхчувствителност към електромагнитно напрежение - (38%) първа група, отколкото тези с кожни симптоми, свързани с употребата на компютърни монитори - (17%) вече са безработни - втора група. И двете групи отчитат по-висока честота на симптомите, отколкото е докладвано от общото население. С течение на времето медицинските прогнози са се подобрили в последната група, но не и в първата.

   В заключение, пациенти със свръхчувствителност към електросмог, особено жените, имат обширни медицински проблеми и значителен брой от тях спират да работят. Много пациенти с кожни симптоми, свързани с употребата на компютърни монитори имат благоприятна прогноза, при навременно взети мерки. И двете групи се нуждаят от по-ранно обезопасяване на изкуствено създаденото електромагнитно напрежение и последователно лечение.

   2.Целта на това проучване е да се изчисли броя на саморегистриралите се  със свръхчувствителност към електромагнитни полета и да се опишат характеристиките на групата притежаваща свръхчувствителност по отношение на демографията, общи оплаквания, отпадналост, трудно заспиване, свръхчувствителност и традиционни алергии.

   Разпространението на медицински симптоми с неясен произход, предизвиквани от електромагнитни полета е все още до голяма степен неизвестно. Предишни изследвания са проучили случаи на свръхчувствителност към електромагнитно напрежение в избрани групи, от работни места или поликлиники.

   През 1997 г. в Стокхолм е направено проучване сред 15 000 мъже и жени между 19 и 80-годишна възраст - 73% участвали.
   Резултати показват 1,5% от анкетираните имат изразена свръхчувствителност към електрически или магнитни полета. Разпространението е най-висок сред жените, между 40-59 - годишна възраст. В тази група са регистрирани всички симптоми, алергии, безсъние, главоболие, обща сутрешна отпадналост, както и други видове свръхчувствителност включена в проучването (както и смущението от различни фактори в дома) в значително по-голяма степен, отколкото останалата част от анкетираните. Няма специфични симптоми за групата със свръхчувствителност от останалата част от анкетираните.

Заключение: Резултатите следва да се тълкуват с повишено внимание, защото те показват, че има широко разпространено безпокойство сред населението относно рисковете за здравето, свързани с електрическите и магнитни полета.

Още проучвания и изследвания за електромагнитното напрежение може да намерите на сайта на IGEF: http://www.elektrosmog.com/