Радиоактивност

   Радиоактивното натоварване също присъства в ежедневието ни. Например газът радон, който се натрупва в непроветрявани помещения, на първите, партерни етажи и в избените помещения.  В България има региони, където подземни радиоактивни елементи създават на повърхността радиационен фон, значително превишаващ допустимия. Влиянието на радиацията върху здравето на човека е достатъчно добре изучено. Тя уврежда кръвоносната, имунната, сърдечно-съдовата и ендокринната системи. Обща отпадналост, вялост, занижена умствена активност съпътстват хората години наред.

   Алгоритъмът на изследване чрез радиестезия поставя на първо място установяването на геопатогенното, радиационно и електромагнитно натоварване. Не е възможно да се постигне добро ниво на здравето без ликвидиране на тези натоварвания, тъй като лечебните мероприятия имат временен ефект, ако не се отстранят вредните влияния.

   До началото на ХХ век, човек е бил изложен само на естествените видове радиация. С откриването на рентгеновите лъчи и с внедряването на атомната енергия за мирни цели (в медицината, в енергетиката, в научните лаборатории) източниците на повишено облъчване на човека многократно се увеличили.

   Три са естествените източници на фонова радиация – космически лъчи, земна
радиация и вътрешна радиация. Космосът непрекъснато "бомбардира" Земята със сложна смес от проникващи йонизиращи радиации. Атмосферата филтрира голяма част от тях, затова в зависимост от надморската височина, на която се намираме, дозата на облъчване е различна. Всички ние годишно получаваме средно около 0,3 милисиверта (mSv) космическа радиация, от която трудно можем да се защитим.

   При рентгеново изследване на гръдния кош например човек получава
облъчване от 0,1 милисиверта (mSv). На по-голяма опасност са изложени самите
рентгенолози, но при спазване на препоръките за работа с рентгеновата техника рискът се свежда до минимум. В ядрената индустрия не съществува съществен риск за повишено облъчване освен при аварии. При аварията в Чернобил през 1986 г. в атмосферата бяха изхвърлени големи количества радиоактивни вещества. Част от тях засегнаха територията на България.

   От всички възможни източници на радиация – естествени и изкуствени, човек в
крайна сметка натрупва сумарна годишна доза. Тя не бива да надвишава естествената фонова радиационна доза с повече от един милисиверт, или общо 3 милисиверта (mSv).