Радиестезия

   Радиестезията е наука, която дава възможност да се изследва материята на енергийно ниво. Един от Вселенските закони гласи, че всяко нещо в нашия свят трепти с определена честота. Тези трептения се пораждат вследствие движението на електроните в атома и по този начин се създават вибрации. Именно те могат да бъдат доловени и изследвани радиестезично.

   Чрез тази наука може да бъдат доловени лъчения, които въпреки техническия напредък, остават под прага на чувствителност на съвременната техника. Поради тази причина това остава един от най-достоверните и сигурни методи на изследване в много области, включително и в локализирането на геопатогенни зони. Като се замислим колко много са напреднали технологиите в днешно време, малко странно звучи това, че едно обикновено медно топче или метални пръчки да могат да долавят тези вълни, които са недостъпни дори за високо чувствителните апартури. Да, звучи странно, защото не радиестезичният инструмент долавя тези честоти, а човека, който държи  махалото, или багетите.  Всеки може да практикува радиестезия, защото вече по-горе беше споменато, че това е наука, не дарба, не подарък, не съдба, а наука, в която има много теория и още повече практика. Тя както всяка една наука е готова да се отплати щедро на всеки инвестирал в нея време и желание. На практика, добрият радиестезист с помощта на съответните инструменти и помагала може да измери обективно излъчванията на всичко в нашия видим и невидим свят, стига да има съответната информационна база данни за това. Ако някои от сетивата, които човек притежава бяха малко по-развити, нямаше да се налага да използваме радиестезия, защото щяхме да чуваме какво ни говори Земята, да я усещаме да улавяме всички заобикалящи ни енергии. Но докато този момент настъпи, тази наука ще бъде в голяма услуга на човечеството.

   Радиестезията е широко разпространена в държави като Германия, Франция, Китай, Япония, Швеция и много други. В тези напреднали страни, тази наука намира място както в университетите така и в колежите. Германия е държавата, в която радиестезията се използва най-много в медицината. В Китай и Япония на свой ред е предимно практикувана от фън шуй експерти. През последните години радиестезията става все по-популярна и в България. У нас тя се използва предимно от инженери, физици, медицински лица, археолози и други.

   Радиестезичните пособия се различават по много критерии, но в своята същност са абсолютно еднакви. Това е причината поради която локализирането на геопатогенни зони е възможна с всяко едно от тях, без значение от формата, вида или големината.

   "Независимо, че датира от 50-те години на 20ти век, научната физикална радиестезия, наречена от нейния основоположник - инж. Луи Тюрен - радиодезинтеграция, с голяма част от своите постулати, закони и заключения, извадени главно по експериментален път, представлява предизвикателство към постиженията на ортодоксалната физика, дори и в края на нашето столетие, за алтернативно обяснение на редица физични явления, намерили яснота в теорията и практиката на радиодезинтеграцията." -
Из Научна физикална радиестезия от Луи Тюрен (превод от френски инж. Стоян Бъчваров).