Детска ясла Джани РоДари


Джани РоДари е първата детска ясла обезопасена от подземни и наземни болестотворни вълни.

Управителят - Дария Йосифова ме потърси за енергийно измерване и хармонизиране на енергията в детската градината.

След радиестезичната проверка бяха установени местата, на които трябва да се поставят пирамиди за да създаде търсената хармонична среда в детското заведение.

"Две седмици бяха достатъчни след поставянето на пирамидите за да се усети възстановяването на баланса и хармонията в цялата ясла, което се изразява в спокойствие от страна на децата не само по време на сън, а и като цяло. Подобряването на отношенията се забеляза, както при децата, така и при персонала. Пирамидите оправдаха всичките ми очаквания."

Това бяха думите, с които управителят на детската ясла - г-жа Йосифова описа промяната след балансирането на енергията в градината.

Над 50 пирамиди изграждат енергийната защита в детска ясла Джани РоДари, която предпазва както децата така и персонала от въздействие на геопатогенните зони и енергийните вредни вълни. Децата прекарват средно 1/3 от денонощието в детската ясла и за това неутрализирането на всички тези честоти е от изключителна важност за тяхното здраве, особено в тази крехка възраст.

Сега всички се радват на хармонията и баланса, който цари в детска ясла Джани РоДари.

Recent Posts
Archive